Materialen

Bij de keuze van het materiaal is vooral het gebruik heel belangrijk, wordt het voorwerp dagelijks gebruikt of eerder sporadisch, staat het voorwerp buiten of binnen?  Daarnaast is er natuurlijk ook de esthetische waarde en de kostprijs die van doorslaggevend belang kunnen zijn.  LD Service staat u graag bij met het nodige advies hieromtrent.